פרמל מקורמיק, 230C, 1955, העוגן, מצויין

מקיבוץ העוגן.

שופץ לזכרו של נתן פוקס (פוקסי) 1915-1984 איש חזון ומעש מקיבוץ העוגן.
חלוץ ישראלי בגידולים חקלאיים תחת פלסטיק, מפתח זן מלון "דבש העוגן"

עודכן: 2019-09-13