סופר וויט, 1953, כפר הס

לפריט קודם לפריט הבא
שנת 1953, מנוע קמינס
משפחת פורמן. כפר הס