מחרשה, 1936, גבעת עדה, זקוק לשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
מחרשת סכין אחת לגרירה ע"י זחל

גבעת עדה