אמפייר, 90, 1947, גבעת עדה, תקין

מודל 1947.

חיים עובד על אמפייר ניו יורק של ויליס. מנוע של ג'יפ 42 שטוח.
נמצא בכפר יחזקאל. עד היום הטרקטור רשום במשרד הרישוי על שם אגודת המים גבעת עדה