מרסס מעץ, 1932, חרות, מצויין

לפריט קודם לפריט הבא

ממשפ' זילברמן, חרות