רומני, 1958, מעוז חיים, בינוני

שנת 1958. זהו העתק מתוצרת רומניה של טרקטור פרמל.

היה חלק מהעיסקה שבעקבותיה שוחררה העלייה מרומניה.
הטרקטור מקיבוץ מעוז חיים.