מנוע למשאבת מים, סלוויה, 1930, בשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
מנוע משאבת מים מבאר באזור השומרון, בוכנה אחת, סוף שנות השלושים

ראה מאמר על "סיפורה של Slavia" במדור המאמרים