אליס צ'אלמרס, C, 1946, חוגלה, בשיפוץ

שנת 1946
שימש כטרקטור שרות בתחנה החקלאית במושב חוגלה

.הוסב לצורך הדגמת פעולת המנוע, תמסורת ההילוכים והבלמים

עודכן: 2019-01-11