הולדר, E6, 1960, חרות, בשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
סוף שנות החמישים
נתרם על ידי יורם כהן מחרות.
שופץ ע"י גדעון גרוסמן, הרצליה.

מערכת הצמיגים הכפולה הורכבה כאן בישראל לפי דרישה של לקוחות מסויימים. המרווח  [Flange]  אשר שימש לחיבור שני הגלגלים יוצר כאן בישראל על ידי היבואן חברת מכונות חקלאיות בע"מ.