הארדי, 1944, מרסס, חרות, תקין

לפריט קודם לפריט הבא
המרסס של אדלר מחרות.