פרגסון, 28, 1958, רישפון, זקוק לשיפוץ

שנת 1958, 4 צילינדרים
הטרקטור האחרון שיוצר על ידי פרגוסון לפני רכישת חברת מסי האריס.
היה בבעלות גדעון וחווה דרורי מרשפון