ניו הולנד, 1935, מכבש חבילות, בלפוריה, זקוק לשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
מכבש חבילות.
תרומת משפחת דובנוב, בלפוריה