קלטרת, 1925, בשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
במקור מזרעה משנות העשרים, הוסבה להיות קולטיבטור.
תרומת בילהה ואורי שרפמן מיבנאל