אוליבר, מחרשה 3 מגרופיות, 1955, בשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא