אוליבר, מחרשה 3 מגרופיות, 1955, בינוני

לפריט קודם לפריט הבא