אוליבר, מחרשה 2 מגרופיות, 1955, תקין

לפריט קודם לפריט הבא