משדדה, 1954, מתקפלת, זקוק לשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא