מדשנת רחבה, 1939, זקוק לשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא