אינטרנשיונל, מחרשת דיסק, 1950, בלפוריה, מצויין

לפריט קודם לפריט הבא
בלפוריה, שנות החמישים