פורדסון, מיג'ור, 1957, בינוני

אחד הטרקטורים המובילים בבניית החקלאות בקיבוצי א"י מאמצע שנות החמישים ועד תחילת שנות השמונים