גרובר, 1960, רישפון, בשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
תרומת מתי ניצן, רישפון