גרובר, 1960, רישפון, בינוני

לפריט קודם לפריט הבא
תרומת מתי ניצן, רישפון