פרגוסון, מקצרה אחורית, 1957, תקומה, בינוני

לפריט קודם לפריט הבא
מקצרה אחורית, פרגסון - קליינברגר, מושב תקומה