אליס צ'אלמרס, מגוב, 1947, בינוני

לפריט קודם לפריט הבא
תרומת יעקב שטראוס, בלפוריה