ברטוליני, 1968, מקצרה, בינוני

לפריט קודם לפריט הבא
מקצרה. ברטוליני 1968
תרומת האוסף של משפחת ליפרמן, נס ציונה