אקו, מתחחת, 1961, הרצליה, תקין

לפריט קודם לפריט הבא
נתרמה על ידי גדעון גרוסמן, הרצליה
שימשה לעיבוד  בשטחים קטנים