אקו, 1960, הרצליה, מצויין

לפריט קודם לפריט הבא
תרומת אריה רבינוביץ, חקלאי מהרצליה