אגריה, 1950, הרצליה, תקין

לפריט קודם לפריט הבא
תרומת מרדכי גרוסמן מהרצליה