קליסון, 1965, קומבין תבואות, זקוק לשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
קומביין תבואות קלייסון.
שימש את חוות המרכז של מינהל המחקר החקלאי.