מזרעת בצל, 1964, זקוק לשיפוץ

לפריט קודם לפריט הבא
מזרעת בצל מחוות הזרע ברורים